Tin nóng

Danh sách nhận bình chương trình "CHO MÙA ĐÔNG ẤM ÁP"

tin tức mới bình nước nóng ferroli

Những chiếc bình đầu tiên trong chương trình "Cho mùa đông ấm áp" đã tới được những đơn vị trung tâm bảo trợ và các trường học vùng núi khó khăn trên khắp cả nước. Hy vọng với những chiếc bình này những hoàn cảnh và các em nhỏ sẽ có một mùa đông ấm áp hơn....

FERROLI 25 12