Tin nóng

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN "CHO MÙA ĐÔNG ẤM ÁP"

Năm 2014, Ferroli cho ra mắt QUỸ BẢO TRỢ FERROLI nhằm hướng tới các chương trình từ thiện và các hoạt động xã hội. Chương trình từ thiện "Cho mùa đông ấm áp" là chương trình đầu tiên nằm trong hoạt động từ thiện của Ferroli trong năm 2014....

FERROLI 25 12