Tin nóng

Thông báo về việc đổi tên công ty

tin tức mới bình nước nóng ferroli

Kể từ ngày 16/9/2014, công ty chúng tôi chính thức đổi tên từ Công ty TNHH Ferroli Indochina thành Công ty TNHH Ferroli Asean.

Gruppo Ferroli 50 ani